• (035) 369 - 865
 • Sarajevska ulica bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 872
 • Ulica Zlatnih ljiljana bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 871
 • Mehmeda Ahmedbegovića bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 874
 • Ulica Josipa Šibera bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 869
 • Trg šehida bb
 • 00:00 - 24:00

Dežurna apoteka Adonis, Josipa Šibera bb, Gradačac

Radno vrijeme
RADNI DANI

00:00 - 24:00

SUBOTA

00:00 - 24:00

NEDJELJA

00:00 - 24:00

Kontakt
(035) 369 - 874