• (035) 369 - 865
 • Sarajevska ulica bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 872
 • Ulica Zlatnih ljiljana bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 871
 • Mehmeda Ahmedbegovića bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 874
 • Ulica Josipa Šibera bb
 • 00:00 - 24:00
 • (035) 369 - 869
 • Trg šehida bb
 • 00:00 - 24:00

O nama

Apoteka Adonis osnovana je u septembru 2001. godine. Od tada, pa do danas, apoteka je prerasla u Privatnu zdravstvenu ustanovu koju čine lanac od ukupno 16 apoteka, od kojih su 5 dežurne, širom Tuzlanskog kantona.

PZU apoteke Adonis su prepoznatljive zahvaljujući profesionalnoj i ljubaznoj usluzi stručnog kadra kojeg čini preko 70 kvalifikovanih uposlenika.

Prva i osnovna dužnost naših uposlenika je dobrobit pacijenata. Obzirom da se zdravstvena zaštita odvija u trouglu: ljekar – pacijent – farmaceut, svi uposlenici apoteka Adonis održavaju profesionalnu i korektnu komunikaciju sa ljekarima.

PZU apoteke Adonis ima jasnu viziju budućnosti, te se tendencijom ka evropskim i svjetskim trendovima, poštujući kodeks apotekarske etike i deontologije i standarde dobre apotekarske prakse postavlja visoke ciljeve.

Kroz konstantnu edukaciju uposlenih razvija i unapređuje usluge dajući prednost promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zdravstvenoj edukaciji stanovništva.

U skladu sa tim ciljevima i vizijom, stručno osoblje nudi:

 • Visok kvalitet pruženih usluga, stručnih informacija i savjeta;
 • Kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje lijekovima (komercijalni program i esencijalna lista) i medicinskim sredstvima koji zadovoljavaju standarde kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti.
 • Kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje herbalnim lijekovima, dijetetskim proizvodima, proizvodima za palijativnu njegu, dječijim proizvodima i hranom i kozmetičkim sredstvima;
 • Vlastitu proizvodnju galenskih i magistralnih pripravaka prema farmakopejskoj ili jedinstvenoj recepturi za pacijenta;
 • Kontinuiranu edukaciju studenata Farmaceutskog fakulteta;
 • Organizovano mjerenje nivoa šećera u krvi, holesterola, triglicirida, vitaminsko – mineralnog statusa;

PZU apoteke Adonis su mjesto gdje se pacijenti mogu obratiti sa punim povjerenjem!

2001
Otvorene apoteke u Lukavcu
2009
Otovrena apoteka u Kalesiji
2010
Otvorena apoteka u Dobošnici
2011
Otvorene apoteke u Gračanici, Gradačcu i Puračiću
2012
Otvorene apoteke u Tuzli. Srebreniku, Lukavcu, Gračanici i Vučkovcima.
2015
Otvorena apoteka u Devetaku
2016
Otvorena apoteka u Živinicama
2017
Otvorena apoteka u Poljicu i dvije nove poslovnice u Lukavcu.

Apoteke Adonis

16 lokacija
5 dežurnih apoteka
AKAZ certifikat
Stručnost